THỜI GIAN ĐĂNG KÝ: 23/4/2024 - 05/6/2024

3. ĐIỂM HỌC KỲ CÁC MÔN Ở BẬC THPT (Thí sinh chỉ cần ghi các điểm thuộc tổ hợp xét tuyển mà mình lựa chọn)

5. File đính kèm hồ sơ THPT

Ảnh trang đầu Học bạ THPT gốc (trang có dán ảnh)
Ảnh trang 2 + 3 Học bạ THPT gốc (Lớp 10 - Chụp 2 trang/1 ảnh)
Ảnh trang 4 + 5 Học bạ THPT gốc (Lớp 11 - Chụp 2 trang/1 ảnh)
Ảnh trang 6 + 7 Học bạ THPT gốc (Lớp 12 - Chụp 2 trang/1 ảnh)

Tôi xin cam đoan những lời khai trong Phiếu ĐKXT này là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu xử lý theo Quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ghi chú: Sau thời điểm công bố trúng truyển, mọi yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung, nội dung lời khai trong Phiếu ĐKXT sẽ không được chấp nhận. Ngoài đăng ký online, thí sinh cần gửi đầy đủ hồ sơ qua đường bưu điện theo quy định của Nhà trường.